Menu

Peyzaj Proje Uygulama

 Peyzaj insanlara doğayla bir bütün olarak yeşille iç içe sunulan; sadece görsel açıdan doğal güzelliklerin yanı sıra kültürel unsurlarla da bağlantı kurarak huzur ve konfor sağlayan bir yaşam biçimidir. Peyzaj gözümüzle gördüğümüz görüntülerin birleşerek oluşturduğu algıdır.
Teknik manada peyzaj; insanlar tarafından algılandığı şekliyle doğal yada yapay unsurların oluşturduğu öğelerin bütünüdür.
Peyzaj; genel olarak zevkle anlayışıyla alakalı olsa da peyzajı oluşturan öğelerin birbiriyle bir birine uyumuyla bir anlam kazanır. Bütünleşmeyen öğeler insanoğluna rahatlık vereceği yerde rahatsızlık verecektir.

Peyzajı oluşturan öğelerin birbirine uyumunu sağlayan işleme peyzaj tasarımı, peyzaj projelendirme ve planlamadır.
Peyzaj tasarımı, proje ve planlama; peyzaj alanını oluşturacak canlı ve cansız materyalleri alanın bakı, iklimsel faktörler, ekonomik, fonksiyonel, estetik, sanat ve alan ihtiyaçları düşünülerek alanın tasarımsal çerçeveden geçirilerek alanın planlanıp projendirilmesidir.

Peyzaj Planlama alan için peyzaj gelişim stratejilerinin belirlenmesi, fauna ve flora analizleri ve buna bağlı olarak biyotop haritalanması, alanın peyzaj karakterinin belirlenmesi, alanı koruma amaçlı nazım imar planı hazırlama sürecinde oluşturulacak yeşil alan tip ve karakterlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi, olası afet risk yönetimi, yaşama ilişkin görsel peyzaj kalitesinin geliştirilmesi, açık ve yeşil yol planlamaları gibi kültürel ve doğal kaynakların analizlerin bulunduğu planlama biçimidir ki;

Koruma Amaçlı Peyzaj Planlama, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi), Ekolojik Risk Analizi, Kentsel Peyzaj Planlama, Kırsal Peyzaj Planlama, Karayolları Peyzaj Planlama, Rekreasyonel Planlama, Kıyı Ve Sulak Alan Planlaması Peyzaj planlama konularının sadece bir kısmıdır.

İsveş Peyzaj;bünyesinde barındırdığı deneyimli kadorsuyla makro ve mikro ölçekli peyzaj projelerini müşteri hizmetine sunmaktadır.  Peyzaj projelerini alanın durumu, müşteri istekleri ve kullanım amacına göre iki boyutlu yada üç boyutlu olarak görselleştirilir. İstenilmesi halinde dosyalandır ve teslimini yapar.

Teslimi yapılan projeler için uygulama aşamasında danışmanlık hizmeti ve uygulayıcı firma hizmeti verir.
.