Menu

Çim Alan Tesisi

1- Toprak Hazırlığı:
Tohum yatağının hazırlanması için toprak, kum, taş ve diğer iri cisimlerden arındırılmalıdır. Tohum yatağı ne kadar iyi hazırlanırsa o kadar iyi bir çim alan elde edilir. Ağır killi topraklar için toprağa milkum ve gübre  eklenmesi gerekmektedir. Buda toprağın çabuk kurumasını önler ve besin tutabilme kapasitesini arttırır.

Tohum yatağı için ideal toprak elde edildikten sonra çok iyi bir tesviye yapılıp tümsek ve çukurluklardan kurtulunmalıdır.Bellenip çapalanmış bahçelerde sulamanın bir hafta kadar çalıştırılıp toprağın çökmesi sağlanmalı daha sonra tesviyeye başlanmalıdır. İyi bir tesviye biçim esnasında kolaylık sağlayacaktır. Tırmıkla iyice düzeltilen toprak çim ekimine hazırdır.

2- Ekim: Ne Zaman Ekilmeli?
Türkiyede satılan üstün nitelikli çim tohumlarından olan Çimteknik Tohumculuk’un Lawn master serisindeki bütün karışımları her yılın ilk baharından, erken sonbaharına kadar ekilebilir. Dikkat edilmesi gereken husus çok sıcak periyotlarda ( Temmuz-Ağustos ) toprağın 5 cm’ sinin devamlı olarak ıslak kalması hususudur.

3- Nasıl Ekilmeli:
İyi bir çim alan elde etmek için 60-80 gr / m2′lik bir uygulama yapmak gerekir. Ekimin homojen yapılabilmesi için alan olabildiğince bölgelere bölünmeli ve önce tohumun yarısı belli bir yönde diğer yarısı ona çapraz yönde ekilmelidir. Bu tohumun eşit ve homojen dağıtılmasına yardımcı olacaktır.Atılan çim tohumunun üzeri hayvan gübresiyle örtülmeli ve bolca sulanmalıdır.

4- Çim Alanın Beslenmesi:

Birinci öncelik her sene ilkbaharda hayvan gübresi kullanılarak beslenmesidir.İlkbahar ve sonbahar olmak üzere en az iki defa Çimteknik’in Lawncare çim gübresi ile beslenmesi çim alanınızın daha koyu ve güzel görünmesini sağlayacaktır.. Lawncare gübresinde çimin sağlıklı kök ve yaprak gelişimi için gerekli olan tüm besinler, mineraller ve humik asitler mevcuttur.

5- Çim Alanın Biçilmesi:
Ekilmiş ve çimi çıkmış bahçe yaklaşık olarak bir ay sonra biçilme aşamasına gelmiş demektir(7-8 cm.)ilk biçimden önce sulama 2 gün kapatılmalı 3.gün alan hafif bir silindirle silindirlenmelidir.Çim çıkışı esnasında kabaran toprak gevşediğinden biçim sırasında makinenin emme gücü daha tam anlamıyla kökleri gelişmemiş çimleri çekebilmektedir.Hafif silindir bu aşamada toprağı sıkıştırdığı için çok faydalıdır.Silindirleme işleminin ertesi günü çim artık biçilebilir.Çim Biçme makinesinin bıçakları daima keskin tutulmalıdır. Keskin olmayan bıçakla biçilen çim zarar görür, hastalıklara karşı direncini kaybeder.Gösterişli bir çim alan için çimin haftada bir biçilmesi gerekir. Aşırı sıcaklarda çimin sağlıklı kalabilmesi için çim normalden biraz daha yüksekten biçilmelidir.

6- Yabani Otlar:
Tek yıllık yabani otlar: Bu tip bitkiler genelde ilk ekim sonrası ortaya çıkar ve birinci biçimden sonra kaybolurlar.

Çok yıllık yabani otlar: Bu tip yabani otlar genellikle taşınma ile alana gelir ve biçmeyle gitmezler. Çok yıllık yabani otlar için yabani ot zehirleri kullanılmalıdır. Bu zehirlerin kullanılmasında mutlaka satıcılarından bilgi alınması ve söylenen dozlarda tatbik edilmesi gerekir. Unutulmaması gereken husus bu zehirlerin kurak dönemlerde etkisinin fazla olmadığıdır.

7- Yosun:
Yosun tabakası toprağın beslenmesinden çok, fazla ve kısa biçimden, kireç azlığından, drenajın kötü olmasından, gölgeden, sabah çiğinden, üst toprak tabakasının inceliğinden, sıkışmadan dolayı oluşur. Öncelikli olarak oluşan yosunun kazınması ve yukarıda belirtilen durumlarda iyileştirme yapılması gerekmektedir. Çok gerekli ise zehir kullanılmalıdır.

 

8- Sulama:
Sulama yeni tesis edilmiş ve mevcut çim alanlarda sıcak dönemlerde zorunlu bir işlemdir. Yağmurlama sulama sistemi ile, ekimden sonra ilk çıkışa kadar her sabah ve her akşam 50 mm, daha sonra toprak ve hava şartlarına göre 30-40 mm sulama yapılmalıdır.

9- Tırmıklama:
Bu ağır bir işlem olmasına karşın senede 1 kere yapılmalıdır.
Tırmıklamanın Faydaları;

– Ölü çimleri toplamayı sağlar, keçeleşmeyi önler

– Havalandırmaya yardımcı olur.

– Yayılıcı otları havaya kaldırıp biçimlenmesine kolaylık sağlar.

– Yeni sürgün ve kardeşlenmeyi etkiler.

10- Havalandırma:
Bu işlemde ağır bir işçilik olup, senede 1 kere yapılmalıdır. Havalandırma işlemi çok sıkışık zeminli, drenajı kötü olan alanlarda çok yararlıdır. İşlem alanın büyüklüğüne bağlı olarak özel makinelerle yapılabileceği gibi dirgen ile de yapılabilir. Havalandırmanın faydaları:

– Kök havalanmasını sağlar

– Drenajı iyileştirir.

– Yeni kök gelişimini tetikler

– Yazın kurağına dayanımını arttırır.
11- Silindirleme:

Tesis olmuş alanlarda ağır silindirlerle silindirlemenin faydasından çok zararı vardır. Zaten birçok biçim makinesinin kendi hafif silindiri mevcuttur.

12- Üst Kaplama Uygulaması:

Üst kaplama aşınan veya çöküntüler oluşan çim alanın belli zamanlarda düzeltilmesi amacıyla bitkisel toprak serilmesi işlemidir.Üst kaplamada yıllık olarak 3-5 mm’lik bir katman serilmelidir. Serilecek katmanda kum ve humus karışımı kullanılmalıdır. Üst kaplama tesviyenin iyileştirilmesinde çimin daha sağlıklı yayılmasında faydalı olacaktır.

13- Mevcut Çim alanın Üstten Tohumlanma ( Over seeding ) ile ıslah edilmesi:

Yıpranmış yaşlı alanların ıslahında (over seeding) alanda gençleştirme yapılması yabani otların alandan uzaklaştırılması için en etkin ve düşük maliyetli işlemdir. Üstten tohumlama ilkbahar veya erken sonbaharda yapılmalıdır.
Üst tohumlama yapılırken;

a) İlk yapılması gereken kuru çim alanın kısa biçiminin yapılmasıdır. Alandan tüm yaprak ve artıklar uzaklaştırılmalıdır.

b) Alanın tırmıklanarak toprakla çim bitkisi haricinde kalan alanlarda üst tohumlama için tohum yatağının oluşturulması önemlidir. Üstten tohumlama ölü çimleri ve keçeleşmiş bitkiyi de alandan uzaklaştırır. Bu alanın büyüklüğüne göre verti cut makinesi ile de yapılabilir.

c) Eğer mevcut alan çok sıkışık bir yapıya sahipse havalandırma yapılmalı büyük alanlar için spiking makinesi kullanılmalı ve yapılan havalandırma en az 15 cm derine işlemelidir.

d) Uygun tohum karışımının seçilmesinde, erkenci ve alandaki bitkinin renk ve yaprak inceliği göz önünde bulundurulmalıdır.

e) Tohum karıştırıldıktan sonra ekilecek tohum ikiye bölünmeli ve
çapraz olarak ekilmelidir. Onarma için yapılan ekimlerde 30-40 gr/m2
yeterli bitkiyi sağlayacaktır. Ve yine yağmurlama sistemi ile
sulanmalıdır.

f- Üstten tohumlama sonrasında 3-5 mm üst kaplama uygulaması yapılmalıdır. Bu çimin daha sık ve sağlıklı gelişimini sağlayacaktır. Ayrıca alandaki tesviye bozukluklarının iyileştirilmesine faydalı olacaktır.

– Bütün bu işlemlerden sonra alanı hafifçe tırmıklanmalı ve silindirlenmelidir. Bu çimlenmeyi daha etkin kılacaktır.

– Düzenli olarak sulama yapılmalı ve tohum yatağı nemli tutulmalıdır.

– Çim 6-8 cm ‘ye ulaştığında yüksek bir biçim yapılmalı ve daha sonraki biçimlerde 3-3,5 cm’ye indirilmelidir.